Poděkování

Poděkování Pečovatelské službě

Dobrý den,
chtěli bychom touto cestou poděkovat a vyjádřit velkou pochvalu pečovatelkám Kamile Jurenkové, Kláře Škarabelové a Václavě Fialové za vzornou péči o naši maminku a manželku Mariannu Nováčkovou. 
S pozdravem

Poděkování Chráněnému bydlení

Vážená paní ředitelko,
Touhle cestou, bych chtěla poděkovat pečovatelce Haně Malíškové za obětavou práci, co pro mě dělá. Chtěla bych, aby byla veřejně pochválená.

Poděkování Centru denních služeb

Dobrý den,
za maminku mám celému Vašemu milému kolektivu Centra denních služeb velice poděkovat, za velmi obětavou a příkladnou práci se všemi seniory a zejména za laskavý přístup vás všech. Ač k Vám maminka docházela pouze 1x týdně, tak mohu říci, že to byl pro ni velmi obohacující čas.
Atmosféra v centru je příkladně laskavá a pohodová. Mamince se po vás všech moc stýská. Smekáme před vámi všemi, kteří se na péči o klienty podílíte. 
Moc a moc Vám děkuji za zaslanou biografickou knihu. S velkým dojetím jsem si ji početla, prohlédla.
Přeji vám všem spoustu síly a energie pro práci, která je neuvěřitelně potřebná. Jsme vděčné, že jsme mohly využít vašich služeb.

Mohlo by vás zajímat

top