Poděkování

Poděkování Pečovatelské službě

Vážená paní ředitelko,
chtěl bych touto cestou velice poděkovat za péči a přístup k mé osobě. Bydlím na DPS Příčná 6 a využívám služeb pracovnic pečovatelské služby. Paní vedoucí PhDr. Jana Neckařová je odborník na svém místě. Vždy mi ochotně poradila a pomohla vyřešit problémy, se kterými jsem se na ni mohl bez bázně obrátit. Paní vedoucí se pohybuje po DPS a nemá problém se zastavit, poradit, popovídat si i s ostatními nájemníky. Pracovnice, které ke mně docházely byly vždy příjemné a ochotné vykonat potřebné služby, které jsem měl domluvené. K jejich práci nemám žádných připomínek a vždy jsem se na jejich příchod těšil. V současné době se stěhuji k Vám na Penzion a věřím, že se tam setkám také s tak skvělými pracovnicemi, jaké jsem potkal na Příčné.
S pozdravem

Poděkování Chráněnému bydlení

Vážená paní ředitelko,
děkuji Vám za Vaše blahopřání k mému životnímu jubileu. Při této příležitosti  Vám chci poděkovat za to, že tady mohu bydlet a doufám, že ještě nějaký rok budu. Jsem tady ráda a spokojená díky Vám a dalším pracovníkům CHB. Děkuji za akce a kluby, které pro nás pořádáte. Vždy nás povzbudí a spřátelí s ostatními spolubydlícími. Všichni Vaši zaměstnanci jsou k nám bydlícím velice vstřícní a s ochotou udělat pro nás i něco navíc.
S pozdravem 

Poděkování Centru denních služeb

Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům denního centra za péči a trpělivost. (v)

Mohlo by vás zajímat