Poděkování

Poděkování Pečovatelské službě

Dobrý den,
chtěli bychom touto cestou poděkovat a vyjádřit velkou pochvalu pečovatelkám Kamile Jurenkové, Kláře Škarabelové a Václavě Fialové za vzornou péči o naši maminku a manželku Mariannu Nováčkovou. 
S pozdravem

Poděkování Chráněnému bydlení

Rád bych touto cestou poděkoval za výbornou péči o mou osobu a domácnost paní Martě Drábkové. Vždy mi ochotně vyjde vstříc a pomáhá mi řešit různé záležitosti. Velmi oceňuji její fyzický a psychický přístup. Jsem velice vděčen, že máme ve svém kolektivu takové ošetřovatelky.
S pozdravem

Poděkování Centru denních služeb

Dobrý den,
za maminku mám celému Vašemu milému kolektivu Centra denních služeb velice poděkovat, za velmi obětavou a příkladnou práci se všemi seniory a zejména za laskavý přístup vás všech. Ač k Vám maminka docházela pouze 1x týdně, tak mohu říci, že to byl pro ni velmi obohacující čas.
Atmosféra v centru je příkladně laskavá a pohodová. Mamince se po vás všech moc stýská. Smekáme před vámi všemi, kteří se na péči o klienty podílíte. 
Moc a moc Vám děkuji za zaslanou biografickou knihu. S velkým dojetím jsem si ji početla, prohlédla.
Přeji vám všem spoustu síly a energie pro práci, která je neuvěřitelně potřebná. Jsme vděčné, že jsme mohly využít vašich služeb.

Mohlo by vás zajímat

top