Poděkování

Poděkování Pečovatelské službě

Vážená paní ředitelko,
chtěl bych touto cestou velice poděkovat za péči a přístup k mé osobě. Bydlím na DPS Příčná 6 a využívám služeb pracovnic pečovatelské služby. Paní vedoucí PhDr. Jana Neckařová je odborník na svém místě. Vždy mi ochotně poradila a pomohla vyřešit problémy, se kterými jsem se na ni mohl bez bázně obrátit. Paní vedoucí se pohybuje po DPS a nemá problém se zastavit, poradit, popovídat si i s ostatními nájemníky. Pracovnice, které ke mně docházely byly vždy příjemné a ochotné vykonat potřebné služby, které jsem měl domluvené. K jejich práci nemám žádných připomínek a vždy jsem se na jejich příchod těšil. V současné době se stěhuji k Vám na Penzion a věřím, že se tam setkám také s tak skvělými pracovnicemi, jaké jsem potkal na Příčné.
S pozdravem

Poděkování Chráněnému bydlení

Vážená paní Boháčková,
dovolte mi touto cestou vyjádřit poděkování za práci Vašich zaměstnanců v Chráněném bydlení.
V "bydlení" je od jara ubytovaný pan Zdeněk Vičík, nestor olomouckého veslařského klubu, který se celý svůj život jako trenér staral o mladé sportovce a nyní žije v Olomouci sám, bez rodiny. Často ho navštěvuji, před mnoha lety mě také trénoval, a setkávám se u Vašich zaměstnanců se skvělým, profesionálním a laskavým přístupem. Vím i od pana Vičíka, že je u Vás velmi šťastný a spokojený.
Zvláště bych chtěla ocenit vysoce profesionální přístup paní Ivany Došlíkové, se kterou jsem byla často v kontaktu při vyřizování organizačních záležitostí.
 
Teprve až při osobní zkušenosti si člověk plně uvědomí, jak náročnou a záslužnou práci děláte.
Děkuji.
 
S pozdravem

Poděkování Centru denních služeb

Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům denního centra za péči a trpělivost. (v)

Mohlo by vás zajímat