Další poděkování Pečovatelské službě

Vážená paní ředitelko,
chtěl bych touto cestou velice poděkovat za péči a přístup k mé osobě. Bydlím na DPS Příčná 6 a využívám služeb pracovnic pečovatelské služby. Paní vedoucí PhDr. Jana Neckařová je odborník na svém místě. Vždy mi ochotně poradila a pomohla vyřešit problémy, se kterými jsem se na ni mohl bez bázně obrátit. Paní vedoucí se pohybuje po DPS a nemá problém se zastavit, poradit, popovídat si i s ostatními nájemníky. Pracovnice, které ke mně docházely byly vždy příjemné a ochotné vykonat potřebné služby, které jsem měl domluvené. K jejich práci nemám žádných připomínek a vždy jsem se na jejich příchod těšil. V současné době se stěhuji k Vám na Penzion a věřím, že se tam setkám také s tak skvělými pracovnicemi, jaké jsem potkal na Příčné.
S pozdravem
Vážená paní Rašková,
z celého srdce bych vám chtěla poděkovat za to, s jakou péčí a trpělivostí jste se starala o moji maminku. Jsem vám vděčná i za to, jak lidsky a bez předsudků jste respektovala rozhodnutí maminky i moje, aby zemřela v klidu a bez trápení. Jsem ráda, že jsem se s vámi mohla setkat a povídat si.
Nikdy na to nezapomenu.
Vážená paní ředitelko,
děkuji moc za blahopřání k narozeninám, kterého si vážím a jsem ráda, že mohu využívat vaší služby. Obědy jsou velmi dobré a slečny, resp. paní, které jej přináší, velmi milé.
Přeji vám pevné zdraví a pohodu při vaší náročné práci.
Srdečně zdraví  
Tímto bych chtěla poděkovat pracovníkům sociálních služeb, ať už lidem v kanceláři, terénním pracovníkům a v neposlední řadě zaměstnancům v kuchyni. Můj tatínek měl před rokem mozkovou příhodu a já potřebovala pomoc. Setkala jsem se s lidmi, kteří byli velice vstřícní a poradili mi v této nelehké situaci. Paní v kanceláři mi vše vysvětlily a poradily, terénní pracovníci velice milí, obědy byly na jedničku. Tatínek si stravu velice pochvaloval, jídla bylo dostatek a vše vždy snědl. Tato práce je velmi záslužná, ale také velmi tvrdá. Dokud se člověk neocitne v takové situaci jako já, neví, jak moc je důležité, že existují sociální pracovníci. Všichni jednou zestárneme a budeme někoho potřebovat. Ať už z rodiny nebo právě Vás. Vaše práce je velmi důležitá, Váš postoj k těmto lidem je velmi důležitý, a Vy jste ukázali, že jste lidé s dobrým srdcem a na správném místě. Tímto Vám všem ještě jednou velké poděkování.