Centrum denních služeb

Kde nás najdete?

Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace
Centrum denních služeb
Rooseveltova 384/88a, Nové Sady
779 00 Olomouc

Poslání

Prostřednictvím denního pobytu a služeb hygienické péče podporujeme seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním s různou formou demence ve věku od 50 let, posilujeme jejich dovednosti při péči o vlastní osobu, nabízíme kontakt s vrstevníky, a tím tak přispíváme k jejich setrvání v domácím prostředí a zároveň posilujeme jejich sociální začleňování.

Cílová skupina

Senioři a osoby s chronickým duševním onemocněním s různou formou demence (Alzheimerova nemoc, demence u Parkinsonovy nemoci, demence u Huntingtonovy nemoci, Pickova nemoc, vaskulární či smíšené demence) od 50 let, které mají sníženou soběstačnost v zajišťování svých základních životních potřeb a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Kapacita

Denní kapacita Centra je 34 uživatelů celkem. Okamžitá kapacita na úseku hygienické péče je 1, okamžitá kapacita (počet míst) na úseku denního pobytu je 26. Okamžitá kapacita v soboty je na úseku hygienické péče 1, okamžitá kapacita (počet míst) na úseku denního pobytu je 11.
Provozní doba
Pondělí až sobota v čase 6:30-19:00hod. Aktuálně je však provozní doba do odvolání změněna na pondělí až pátek v čase 6:30-17:00hod.

Jak služba probíhá

Služby lze na Centru denních služeb využívat prostřednictvím denního pobytu nebo služeb hygienické péče.
 
Denní pobyt zahrnuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Nabízíme zde různé aktivity, které jsou vhodné jak pro seniory, tak i uživatele s demencí (Alzheimerovou chorobou, …). Konkrétně se jedná například o:
  • společné nebo individuální čtení, cvičení jemné a hrubé motoriky,
  • reminiscenční terapie (čtení starých novin, sledování TV pořadů z archivu, …), muzikoterapie, ergoterapie - keramické práce, výtvarné práce, pečení, …
  • udržování vědomostních znalostí, tréninky paměti, logopedická cvičení, procházky do okolí, společné oslavy narozenin, apod.
  • při péči využíváme různých nových a moderních poznatků – pracujeme s koncepcí biografické péče, stimulace pěti smyslů – Snoezelen koncept, canisterapie, felinoterapie a další. 
 
Hygienická péče zahrnuje hlavně pomoc při úkonech osobní hygieny - koupání, sprchování, pomoc při péči o vlasy a nehty - umytí hlavy, úprava nehtů. Dále poskytujeme úkony dopravy, tzn. řidič uživatele vyzvedne v místě bydliště, odveze do Centra denních služeb a po provedení služby jej dopraví zpět domů.
Pokud to situace dovolí, denní pobyty jsou provázané, konají se různé společné aktivity (oslavy, posezení, výlety, klubové činnosti, soutěže,…). Uživatelé si mohou vybrat místo, kde budou trávit svůj čas na Centru denních služeb. Mimo běžný program, který je pro uživatele denně připravován, má uživatel možnost vybrat si a navštěvovat zájmové kluby. Cílem těchto klubů je pomoci uživatelům denního pobytu v rozvoji či upevnění jejich motorických, psychických, sociálních schopností a dovedností a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 
Den Dopolední kluby Odpolední kluby
Pondělí   13:00 - 14:30 Klub vzpomínání v kruhu
 
Úterý 8:30 - 11:00 Zpěvanky     13:00 - 14:30 Klub pohody a relaxace (Snozelen)
 
Středa   13:00 - 14:30 Klub vzpomínání v kruhu
 
Čtvrtek   13:00 - 14:30 Klub společenských her a recitace
Pátek 9:30 - 11:00 Klub cvičení pro zdraví     13:00 - 14:30 Filmový klub pro pamětníky

 
Denní pobyt se nachází v 1. patře a v přízemí budovy Centra denních služeb. Každé oddělení má svou kapacitu. Na jednotlivé pobyty jsou uživatelé rozděleny zejména s ohledem na požadavky služby a aktuálně volné místo. S každým žadatelem je individuálně nastavovaná služba, kdy, které služby a jak často se rozhodne využívat. Můžeme poskytovat současně jak služby hygienické péče, tak denního pobytu, využívání všech služeb zároveň není podmínkou.
 

Rámcový harmonogram denního pobytu

06:30 - 08:00 hod.  příjezdy uživatelů, individuální pomoc a podpora
08:00 - 08:30 hod. trénink orientačních schopností (datum, čas,...)
08:30 - 09:00 hod. cvičení jemné a hrubé motoriky
09:00 - 09:30 hod.  káva, svačina
09:30 - 11:00 hod. program I. (trénink paměti a kognitivní schopnosti)
11:00 - 12:30 hod.  oběd, relaxace, individuální aktivity
12:30 - 13:00 hod. cvičení jemné a hrubé motoriky
13:00 - 14:30 hod.  program II. (zaměřený na jemnou motoriku, kluby)
14:30 - 15:00 hod.  podání svačiny, káva, příprava k odjezdu
15:00 - 15:30 hod. cvičení jemné a hrubé motoriky
15:30 - 17:00 hod.  program III.
17:00 - 17:30 hod. podání svačiny či večeře
17:30 - 19:00 hod.  individuální aktivity, příprava k odjezdu, odjezd


Tučně zvýrazněné bloky jsou pravidelné bloky, které se každý den realizují. Časy jsou orientační, upravují se plus minus 15 min., dle aktuální situace. V rámci programu I.-IV. je pracovníky DP připravovaný program. Při něm vychází ze zásady, aby během dne byl v rámci programu "zapojen celý člověk" (hlava, mysl, ruce, nohy, tělo) a přitom se aktivity pravidelně střídaly.

Přejete si zažádat o službu a hledáte postup?

Kliknutím na odkaz "Jak požádat o službu" se zobrazí jednotlivé kroky, se kterými bude žádost o centrum denních služeb hračka.

Zásady poskytovaných služeb

 
  • Individuální přístup a diskrétnost: uznání jedinečnosti každého uživatele a zachování důvěrných informací.
  • Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům: služby se přizpůsobují potřebám uživatelů, a nikoli uživatelé potřebám pracovníků a režimu zařízení.
  • Rovnocenný přístup: služba je postavena na partnerském přístupu k uživateli a vzájemném respektu obou stran.
  • Princip aktivní účasti uživatelů a přiměřené podpory: služba poskytuje podporu, která uživatele rozvíjí, nikoliv za něj dělá to, co on sám zvládne.
  • Kvalita a odbornost služby: služby poskytujeme profesionálně, bezpečně, odborně a kvalitně. Využíváme osvědčených i nových metod práce. K práci využíváme jednotné pracovní postupy a zaměstnanci Centra denních služeb se neustále vzdělávají.
 

Rozsah služeb


V Centru denních služeb poskytujeme základní činnosti této sociální služby, které určuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláška ve svém pozdějším znění a dále poskytujeme i tzv. fakultativní (volitelné) činnosti (viz níže).
 

Kontaktní osoba

Lenka Hrabcová, DiS. Sociální pracovnice +420 585 435 858 +420 601 587 990 socialniCDS%at%sluzbyproseniory.cz

Postup při žádosti o službu

01

Prvotní informace o službě Vám rádi poskytneme telefonicky, e-mailem nebo při osobním setkání na Centru. Termín osobního setkání je lepší sjednat předem.

02

Pokud jste se již rozhodli a máte o naše služby aktuální zájem, je potřeba vyplnit a doručit nám Žádost o poskytování sociálních služeb na Centru denních služeb (dále jen Žádost), popř. její přílohu Rozhodnutí o omezení ve svéprávnosti a usnesení o ustanovení opatrovníka.

03

Žádost si můžete vyzvednout osobně nebo stáhnout z našich webových stránek.
 

 

04

Vyplněnou a podepsanou Žádost podejte osobně nebo zašlete poštou na adresu Centra denních služeb, která je uvedena v Žádosti.

05

Na základě jejího podání Vás nejpozději do 3 pracovních dnů osloví sociální pracovník Centra denních služeb a domluví se s Vámi na dalším postupu.

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
18. 06. 2021 Žádost o služby v centru denních služeb .pdf 198 kB Stáhnout
26. 01. 2021 Centrum denních služeb - Veřejný závazek 2021 .pdf 194 kB Stáhnout
18. 06. 2021 Letáček centrum denních služeb 2019 .pdf 272 kB Stáhnout
10. 06. 2020 Sazebník služeb centrum denních služeb .pdf 251 kB Stáhnout
18. 06. 2021 VZOR - Smlouva o poskytování služeb na centrum denních služeb .pdf 295 kB Stáhnout
10. 06. 2020 Vnitřní pravidla pro poskytování služeb na centrum denních služeb .pdf 188 kB Stáhnout
18. 06. 2021 Dodatek k Vnitřním pravidlům služby CDS platný od 9.6.2021 .pdf 147 kB Stáhnout