Centrum denních služeb

Kde nás najdete?

Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace
Centrum denních služeb
Rooseveltova 384/88a, Nové Sady
779 00 Olomouc

Poslání

Prostřednictvím denního pobytu a služeb hygienické péče podporujeme seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním s různou formou demence ve věku od 50 let, posilujeme jejich dovednosti při péči o vlastní osobu, nabízíme kontakt s vrstevníky, a tím tak přispíváme k jejich setrvání v domácím prostředí a zároveň posilujeme jejich sociální začleňování.

Cílová skupina

Senioři a osoby s chronickým duševním onemocněním s různou formou demence (Alzheimerova nemoc, demence u Parkinsonovy nemoci, demence u Huntingtonovy nemoci, Pickova nemoc, vaskulární či smíšené demence) od 50 let, které mají sníženou soběstačnost v zajišťování svých základních životních potřeb a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Kapacita

Denní kapacita Centra je 34 uživatelů celkem. Okamžitá kapacita na úseku hygienické péče je 1, okamžitá kapacita (počet míst) na úseku denního pobytu je 26. Okamžitá kapacita v soboty je na úseku hygienické péče 1, okamžitá kapacita (počet míst) na úseku denního pobytu je 11.
Provozní doba
Provozní doba Centra je každý pracovní den včetně sobot v čase 6:30–19:00 hod., mimo státní svátky.

Jak služba probíhá

Služby lze na Centru denních služeb využívat prostřednictvím denního pobytu nebo služeb hygienické péče.
 
Denní pobyt zahrnuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Nabízíme zde různé aktivity, které jsou vhodné jak pro seniory, tak i uživatele s demencí (Alzheimerovou chorobou, …). Konkrétně se jedná například o:
  • společné nebo individuální čtení, cvičení jemné a hrubé motoriky,
  • reminiscenční terapie (čtení starých novin, sledování TV pořadů z archivu, …), muzikoterapie, ergoterapie - keramické práce, výtvarné práce, pečení, …
  • udržování vědomostních znalostí, tréninky paměti, logopedická cvičení, procházky do okolí, společné oslavy narozenin, apod.
  • při péči využíváme různých nových a moderních poznatků – pracujeme s koncepcí biografické péče, stimulace pěti smyslů – Snoezelen koncept, canisterapie, felinoterapie a další. 
 
Denní pobyt se nachází v 1. patře a v přízemí budovy Centra denních služeb. K dispozici máme celkem 2 oddělní denního pobytu. Každé oddělení má kapacitu max. 13 uživatelů. Na jednotlivé pobyty jsou uživatelé rozděleni dle svých požadavků na službu a s ohledem na volnou kapacitu na jednotlivých oddělením v době nástupu. 

Hygienická péče zahrnuje hlavně pomoc při úkonech osobní hygieny - koupání, sprchování, pomoc při péči o vlasy a nehty - umytí hlavy, úprava nehtů. Dále poskytujeme úkony dopravy, tzn. řidič uživatele vyzvedne v místě bydliště, odveze do Centra denních služeb a po provedení služby jej dopraví zpět domů.

S každým žadatelem je individuálně nastavovaná služba, kdy, které služby a jak často se rozhodne využívat. Můžeme poskytovat současně jak služby hygienické péče, tak denního pobytu, využívání všech služeb zároveň není podmínkou.
 

Rámcový harmonogram denního pobytu

06:30 - 08:00 hod.  příjezdy uživatelů, individuální pomoc a podpora
08:00 - 08:30 hod. trénink orientačních schopností (datum, čas,...)
08:30 - 09:00 hod. cvičení jemné a hrubé motoriky
09:00 - 09:30 hod.  káva, svačina
09:30 - 11:00 hod. program I. (trénink paměti a kognitivní schopnosti)
11:00 - 12:30 hod.  oběd, relaxace, individuální aktivity
12:30 - 13:00 hod. cvičení jemné a hrubé motoriky
13:00 - 14:30 hod.  program II. (zaměřený na jemnou motoriku, kluby)
14:30 - 15:00 hod.  podání svačiny, káva, příprava k odjezdu
15:00 - 15:30 hod. cvičení jemné a hrubé motoriky
15:30 - 17:00 hod.  program III.
17:00 - 17:30 hod. podání svačiny či večeře
17:30 - 19:00 hod.  individuální aktivity, příprava k odjezdu, odjezd

 

Tučně zvýrazněné bloky jsou pravidelné bloky, které se každý den realizují. Časy jsou orientační, upravují se plus minus 15 min., dle aktuální situace. V rámci programu I.-IV. je pracovníky DP připravovaný program. Při něm vychází ze zásady, aby během dne byl v rámci programu "zapojen celý člověk" (hlava, mysl, ruce, nohy, tělo) a přitom se aktivity pravidelně střídaly. 
Konkrétní měsíční Plán aktivit na aktuální měsíc se dočtete na webových stránkách – sekce „Ze života“  (doplnit proklik). Dále je k dispozici vždy na jednotlivých pobytech. Dále visí na nástěnkách v budově Centra a uživatelé, vč. rodin, tento plán dostávají 1xměsíčně společně s vyúčtováním služeb. 
Pokud to situace dovolí, denní pobyty jsou provázané, konají se různé společné aktivity (oslavy, posezení, výlety, klubové činnosti, soutěže,…). Uživatelé si mohou vybrat místo, kde budou trávit svůj čas na Centru denních služeb. 

Mimo běžný program, který je pro uživatele denně připravován, má uživatel možnost vybrat si a navštěvovat zájmové kluby, např. klub Vzpomínání v kruhu, Zpěvanky, Klub pohody a relaxace (Snoezelen) a jiné. Cílem těchto klubů je pomoci uživatelům denního pobytu v rozvoji či upevnění jejich motorických, psychických, sociálních schopností a dovedností a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

V rámci denního pobytu pracujeme s koncepcí biografické péče. Díky znalosti životního příběhu uživatele, jsme schopni porozumět jeho příp. změněným způsobům chování, poskytovat individuální péči na základě znalosti biografie, rozvíjíme schopnost porozumět reakcím uživatele a vhodně volit potřebné intervence a komunikaci od samého počátku poskytování služeb, umíme pracovat s prostředím (vytvořit orientační body na míru), vztah s uživatelem je založený na respektu a úctě.
 

Přejete si zažádat o službu a hledáte postup?

Kliknutím na odkaz "Jak požádat o službu" se zobrazí jednotlivé kroky, se kterými bude žádost o centrum denních služeb hračka.

Zásady poskytovaných služeb

 
  • Individuální přístup a diskrétnost: uznání jedinečnosti každého uživatele. Služba se poskytuje s ohledem na individuální potřeby uživatele a v souladu s jeho životním příběhem.
  • Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům: služby se přizpůsobují potřebám uživatelů, a nikoli uživatelé potřebám pracovníků a režimu zařízení.
  • Rovnocenný přístup: služba je postavena na partnerském přístupu k uživateli a vzájemném respektu obou stran.
  • Princip aktivní účasti uživatelů a přiměřené podpory: služba poskytuje podporu, která uživatele rozvíjí, nikoliv za něj dělá to, co on sám zvládne.
  • Kvalita a odbornost služby: služby poskytujeme profesionálně, bezpečně, odborně a kvalitně. Využíváme osvědčených i nových metod práce. K práci využíváme jednotné pracovní postupy a zaměstnanci Centra denních služeb se neustále vzdělávají.
 

Rozsah služeb


V Centru denních služeb poskytujeme základní činnosti této sociální služby, které určuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláška ve svém pozdějším znění a dále poskytujeme i tzv. fakultativní (volitelné) činnosti (viz níže).
 

Kontaktní osoba

Lenka Hrabcová, DiS. Sociální pracovnice +420 585 435 858 +420 601 587 990 socialniCDS%at%sluzbyproseniory.cz

Postup při žádosti o službu

01

Prvotní informace o službě Vám rádi poskytneme telefonicky, e-mailem nebo při osobním setkání na Centru. Termín osobního setkání je lepší sjednat předem.

02

Pokud jste se již rozhodli a máte o naše služby aktuální zájem, je potřeba vyplnit a doručit nám Žádost o poskytování sociálních služeb na Centru denních služeb (dále jen Žádost), popř. její přílohu Rozhodnutí o omezení ve svéprávnosti a usnesení o ustanovení opatrovníka.

03

Žádost si můžete vyzvednout osobně nebo stáhnout z našich webových stránek.
 

 

04

Vyplněnou a podepsanou Žádost podejte osobně nebo zašlete poštou na adresu Centra denních služeb, která je uvedena v Žádosti.

05

Na základě jejího podání Vás nejpozději do 3 pracovních dnů osloví sociální pracovník Centra denních služeb a domluví se s Vámi na dalším postupu.

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
11. 10. 2023 Leták Centra denních služeb .pdf 331 kB Stáhnout
11. 10. 2023 Žádost o poskytování služeb Centra denních služeb .pdf 258 kB Stáhnout
11. 10. 2023 Sazebník služeb Centra denních služeb od 1.7.2023 .pdf 287 kB Stáhnout
11. 10. 2023 Pravidla pro poskytování služeb Centra denních služeb - 1.7.2023 .pdf 469 kB Stáhnout
11. 10. 2023 Smlouva o poskytování služeb Centra denncíh služeb .pdf 444 kB Stáhnout
11. 10. 2023 Veřejný závazek Centra denních služeb pro rok 2023 .pdf 296 kB Stáhnout
11. 10. 2023 Etické zásady pro práci s biografií na Centru denních služeb .pdf 170 kB Stáhnout
11. 10. 2023 Seznámení s Koncepcí biografické péče o seniory .pdf 1 MB Stáhnout
top