Další poděkování Centru denních služeb

Celému kolektivu CDS děkujeme za vánoční přání a dárečky pro manžela a i my vám všem přejeme radostnou a klidnou vánoční pohodu. V novém roce ať vás provází zdravé tělo i duše, pohoda a také potěšení z vaší záslužné a obětavé práce. Připojujeme i upřímné poděkování za péči o ing J. Večeřu. Zřetelně je u něho patrný pokrok v aktivitě i v komunikaci, rád centrum navštěvuje a dokonce někdy při návratu domů si prozpěvuje. Za to vše vám posíláme velké poděkování a upřímné pozdravy.
Dobrý den,
za maminku mám celému Vašemu milému kolektivu Centra denních služeb velice poděkovat, za velmi obětavou a příkladnou práci se všemi seniory a zejména za laskavý přístup vás všech. Ač k Vám maminka docházela pouze 1x týdně, tak mohu říci, že to byl pro ni velmi obohacující čas.
Atmosféra v centru je příkladně laskavá a pohodová. Mamince se po vás všech moc stýská. Smekáme před vámi všemi, kteří se na péči o klienty podílíte. 
Moc a moc Vám děkuji za zaslanou biografickou knihu. S velkým dojetím jsem si ji početla, prohlédla.
Přeji vám všem spoustu síly a energie pro práci, která je neuvěřitelně potřebná. Jsme vděčné, že jsme mohly využít vašich služeb.
Vážená paní ředitelko,
chtěli bychom poděkovat vaší organizaci, Vám a především vašim zaměstnancům za poskytování sociálních služeb pro paní Marii Kohlíčkovou (1933) a Ing. Josefa Hřebíčka (1921-2022).
Dlouhá léta jsme využívali dodávání obědů, později i pomoc při podávání jídla. S kvalitou stravy jsme byli maximálně spokojeni. Tímto děkujeme vedoucí kuchyně a jejímu pracovnímu kolektivu.
Dále jsme využívali pomoc pracovnic u ranní osobní hygieny. Jejich přístup byl velmi citlivý a profesionální. Pomáhaly našim rodičům zvládat i drobné zdravotní problémy. Velice dobrá spolupráce byla s Bc. Pavlínou Smejkalovou, která vše koordinovala a vycházela nám maximálně vstříc. Naši rodiče měli ke všem sociálním pracovnicím vřelý vztah.
Od září 2021 využívala paní Marie Kohlíčková (moje maminka) pobyt v Centru denních služeb. Nejprve několik dní v týdnu a později každý den včetně sobot. Díky přístupu pracovnic tohoto Centra se podařilo maminku včlenit do skupiny seniorů a vzhledem k jejímu onemocnění (Alzheimer) jí umožnit aktivní zapojení. Zvláště bych chtěla poděkovat za velmi bohatý a pestrý program tohoto Centra. Výborná spolupráce byla s paní Lenkou Hrabcovou a poděkování také patří vedoucí Centra denních služeb Mgr. Veronice Hojgrové. Bohužel pro zhoršující se zdravotní problémy již nemůže maminka služby dále využívat.
Závěrem tohoto dopisu děkujeme také Vám paní ředitelko za to, že vedete tak skvělý kolektiv, který pomáhá zvládat obtížné situace seniorů s tak citlivým přístupem. Přejeme Vám mnoho spokojených klientů.
S pozdravem
top