Ocenění

 

Vítejte v naší "Síni slávy"

 

Do IX. vydání Encyklopedie osobností ČR a SR v roce 2021 byla zařazena ředitelka organizace PhDr. Karla Boháčková.

Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky zaznamenává biografie úspěšných osobností ze všech profesních oblastí hospodářského, společenského, kulturního a politického života v České a Slovenské republice.

Encyklopedie reprezentativní formou zachycuje a podtrhuje práci, dílo, zásluhy a význam osobností pro společnost v daném čase a prostoru. I proto můžete nalézt v našem znaku motto: " Factum - Create - Charisma " 
(činnost - tvořivost - charisma).
Vydavatelem encyklopedií je společnost BPH – British Publishing house LTD se sídlem v Londýně.
IMG_1536.jpg


Získání certifikátu "Čisté a bezpečné prostory Centra denních služeb"

V rámci projektu firmy Xeronia získalo Centrum denních služeb certifikát "Čisté a bezpečné prostory Centra denních služeb".

certifikát čisté a bezpečné prostory

 

Pamětní list paní PhDr. Karle Boháčkové

Místopředsedkyně Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu České republiky Emilie Třísková věnuje pamětní list paní PhDr. Karle Boháčkové za podporu, přínos a dlouholetou odbornou práci v oblasti sociálních služeb.
Dne 10. října 2017
Praha - Valdštejnský palác
pametni2017.png
 

Pečovatelka roku 2016 je od nás!

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Diakonie ČCE vyhlásili letos již 3. ročník celostátního ocenění Pečovatelka roku. Ocenění byla udělena v 5 kategoriích: pracovník v sociálních službách (pečovatel/ka) v terénních, ambulantních a pobytových službách, sociální pracovník a manažer sociálních služeb . Nominaci do jednotlivých kategorií mohli zasílat uživatelé služeb a jejich rodiny a přátelé, spolupracovníci a vedoucí výše jmenovaných služeb v určeném termínu. Následně zasedla hodnotící komise, která byla složenaá z odborníků v oblasti sociálních služeb.

Za Centra denních služeb jsme do této soutěže, v kategorii pečovatelka v ambulantních službách, nominovala naši dlouhodobou pracovnici paní Věru Chaloupkovou.

S radostí Vám mohu oznámit, že paní Věra Chaloupková vyhrála titul Pečovatelka roku 2016 v kategorii ambulantních služeb. Kromě toho však získala i titul Cena veřejnosti, za nejvyšší počet získaných hlasů v internetovém hlasování (2640).

Jsem pyšná, že nejlepší a zároveň nejsympatičtější pečovatelka roku 2016 je naše!

Mgr. et Bc. Veronika Hojgrová, DiS.
Vedoucí Centra denních služeb

Odkaz na rozhlasový záznam vysílání s hostem: Věrou Chaloupkovou

Odkaz na TV vysílání o Centru denních služeb - TV Morava - 19.12.2016

Odkaz na TV vysílání o Centru denních služeb - TV MIK - 20.12.2016

pečovatelka roku

Získání certifikátu "Společnost přátelská rodině"

Naše organizace získala certifikát soutěže „Společnost přátelská rodině“ a zároveň byl podepsán slavnostní závazek, že i nadále budeme vytvářet podmínky, za které certifikát byl získán a pokusíme se udělat i další kroky ke zlepšení prorodinných podmínek.

Ředitelka organizace převzala certifikát dne 17.9.2016 na Poděbradech u Olomouce v rámci odpoledne pro rodiny s názvem „Za jeden provaz“. Tento název naznačuje, jak důležité je, aby zaměstnavatelé, rodiče a děti táhli společně za jeden provaz. Síť pro rodinu připravila odpoledne ve spolupráci s mateřskými centry olomouckého kraje. Z Přerova přijela dvě centra a to Rodinné centrum Sluníčko a Duha Klub Rodinka. Z Olomouce přijeli zástupci Rodinného centra Provázek, z nedalekého Lutína dorazilo Rodinné centrum Klásek, z Náměště na Hané Rodinné centrum Pohádka a z největší dálky zde byla zástupkyně Rodinného centra Vikýrek z Vikýřovic u Šumperka.

Síť pro rodinu (dříve Síť mateřských center) uděluje certifikáty již od roku 2004. V letošním roce byly nominovány v olomouckém kraji 3 organizace – Sociální služby pro seniory Olomouc, HELLA AUTOTECHNIK NOVA Mohelnice a Libor Mysliveček – Restaurace Fontána Olomouc.

Role porotců se ujali Mgr. Denisa Staníková – koordinátorka rodinné politiky Olomouckého kraje, Mgr. Zdislav Doleček – vedoucí oddělení sociálních služeb Magistrátu města Olomouce a Mgr. Jaroslav Lhoťan – personální náměstek Fakultní nemocnice v Olomouci. Sešly se tři zcela odlišné organizace, každá z nich významným a nevšedním způsobem usnadňuje slaďování rodinného a pracovního života rodinám, které se ocitají v různých životních situacích. Odborná porota proto velmi ráda udělila certifikát všem třem firmám.

Slavnostní vyhlášení zaštítila náměstkyně hejtmana pro sociální záležitosti Mgr. Yvona Kubjátová a odpoledne pro rodiny pak primátor města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

certifikát "Společnost přátelská rodině"

Pečovatelka roku 2014

Dne 11. listopadu 2014 si na Novoměstské radnici v Praze převzala ocenění národní ceny "Pečovatelka roku 2014" paní Iva Baďurová z Centra denních služeb. Blahopřejeme k zaslouženému úspěchu.

diplom

Cena ČAPS 2014

Dne 13. června 2014 udělila Česká asociace pečovatelské služby PhDr. Karle Boháčkové, ředitelce organizace, CENU ČAPS V KATEGORII MANAŽER SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

cena čaps

Poděkování PhDr. Karle Boháčkové

Olomoucký kraj uděluje Poděkování PhDr. Karle Boháčkové ředitelce příspěvkové organizace za spolupráci v oblasti sociálních věcí.
Mgr. Yvona Kubjátová
náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje
V Olomouci dne: 25. září 2012
podekovani2012.png
 

 

Pečovatelka roku 2011

Dne 5. prosince 2011 udělila DIAKONIE ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR titul Pečovatelka roku 2011 Janě Mráčkové.

pečovatelka roku 2011

Cena sympatie za rok 2010

Redakce časopisu Ošetřovatelská péče ve spolupráci s Radou kvality ČR udělily v Praze dne 9. listopadu 2011 "Cenu sympatie" za rok 2010 paní Marii Šimkové.

cena sympatie 2010

Čestné uznání za rok 2010

Pečovatelka Zdeňka Běhalová z organizace Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace, Zikova 618/14 v Olomouci obdržela dne 1.12.2010 z rukou paní Livie Klausové a ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka Čestné uznání. Toto ocenění každoročně uděluje Diakonie ČCE v Praze a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR u příležitosti vyhodnocení pečovatelek a pečovatelů v ČR za mimořádně obětavou, kvalitní a zodpovědnou službu v oboru pečovatelství.

čestné uznání Diakonie čce

Cena ČAPS z roku 2009

Česká asociace pečovatelské služby udělila ocenění Cena ČAPS za celoživotní přínos v oblasti terénních pečovatelských služeb ředitelce naší organizace PhDr. Karle Boháčkové.

cena čaps 2009

Pečovatelka roku 2009

Dne 2.12.2009 udělila DIAKONIE ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze a Česká asociace pečovatelské služby v Praze titul Pečovatelka roku 2009 Andree Raškové.

 

Pečovatelka roku 2008

Dne 2.12.2008 udělila DIAKONIE ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze a Česká asociace pečovatelské služby v Praze titul Pečovatelka roku 2008 Haně Stratilové.

 

Pečovatelka roku 2006

Dne 6.12.2006 udělila DIAKONIE ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze a Česká asociace pečovatelské služby v Praze titul Pečovatelka roku 2006 Evě Rokošové.

 

Pečovatelka roku 2005

Dne 30.11.2005 proběhlo na Novoměstské radnici v Praze vyhlášení celostátního ocenění Pečovatelka roku 2005 pod záštitou manželky prezidenta ČR paní Lívie Klausové. Na slavnostním vyhlášení získala ocenění Lenka Krajčovičová.

 

Mohlo by vás zajímat

top