Další poděkování Chráněnému bydlení

Vážená paní ředitelko,
Touhle cestou, bych chtěla poděkovat pečovatelce Haně Malíškové za obětavou práci, co pro mě dělá. Chtěla bych, aby byla veřejně pochválená.
Vážená paní ředitelko,
Chtěla bych touto cestou poděkovat za všechno co pro nás děláte, za vzornou péči, která se nám zde v chráněném bydlení dostává. Velmi děkuji také paní vedoucí, že je na nás hodná, milá a vstřícná. Velké díky Vám všem, moc se mi líbí osázení jarních a letních květin. Jsou to maličkosti, které dělají velkou radost.
Přeji všem krásné letní dny a pevné zdraví.
Využívám příležitosti k vyjádření se za příkladný přístup k mé osobě. Nejsem vždy v pohodě fyzicky i psychicky. I když už není mou pečovatelkou, čehož moc lituji, vždy vyjde vstříc Alla Němčanská. Vyhoví a udělá ochotně vše o co ji požádám a i sama se nabídne! Moje maminka používala přirovnání „ všechna čest“!
Vážená paní vedoucí,
Chtěla bych velmi poděkovat své pečovatelce Věrce Maierové, za její práci a ochotu. Je velice příjemná, laskavá a vždy mi vyjde vstříc. Jsem s ním moc spokojená. Děkuji také paní Lence Pěchové, která je velmi ochotná, pracovitá a vždy mi pomůže. Děkuji za vše a přeji Vám všem pevné zdraví.
Vážená paní vedoucí,
Chtěla bych Vám poděkovat za vzornou práci a přístup pečovatelky paní Ireny Halouzkové. Je vždy milá, ochotná, a obětavá. Dále děkuji celému kolektivu chráněného bydlení za péči o mou osobu. Jste všichni, obětaví a milí. Dále děkuji i provoznímu úseku za práci a pomoc při stěhování. V novém bytě, jsem velmi spokojená. Děkuji rovněž paní ředitelce a paní vedoucí, za to jak jsou obětavé a podnikavé. Dělají pro nás maximum a snaží se, abychom žili v příjemném prostředí.
Milé pečovatelky,
Byla jsem okouzlená při svatomartinském posezení v klubovně 11.11.2022 tak vkusně nazdobené talíře, plné pestrých dobrůtek, krásně upravené stoly, to dokáže jen ten kdo pracuje s láskou a to jste Vy. Při vaší nelehké každodenní práci si vyšetřit čas pro naše potěšení, to je opravdu úžasné. Obsluha s úsměvy a vlídnými slovíčky byla bonusem. Děkuji ze srdce za milý zážitek, budu dlouho vzpomínat. Přeji Vám radost v osobním životě, zdraví a pohodu v práci.
S úctou
 
Vážená paní vedoucí,
Zase po nějaké době mám potřebu moc poděkovat vašemu personálu za příkladnou péči v době mé nemoci, jmenovitě paní Radce Nakládalové – sociální pracovnici a pečovatelkám p. Drábkové, Halouzkové, Malíškové. Byly mně velikou oporou hlavně psychicky. Patří jim veliké dík.
 
Rád bych touto cestou poděkoval za výbornou péči o mou osobu a domácnost paní Martě Drábkové. Vždy mi ochotně vyjde vstříc a pomáhá mi řešit různé záležitosti. Velmi oceňuji její fyzický a psychický přístup. Jsem velice vděčen, že máme ve svém kolektivu takové ošetřovatelky.
S pozdravem
Vážená paní vedoucí, paní ředitelko!
Myslím, že byste určitě měly být informováni, jakou máme v našem chráněném bydlení paní Marii Machancovou - uklízečku, která si fakt zaslouží veliké poděkování  a velikou pochvalu za práci, kterou tak důkladně a pečlivě vykonává. Má velmi příjemné a laskavé vystupování. A rovněž si také zaslouží veliké díky a pochvalu pan Bc. Martin Pěcha, Dis. - vedoucí provozního úseku, který fakt je také velmi ochotný a milý k nám uživatelům, když o něco požádáme. I on dělá svoji práci velmi dobře. I moje p. pečovatelka Jana Kikalová, která si také fakt zaslouží veliké poděkování a velkou pochvalu, za dobré úklidy u mne doma. I ona má velmi příjemné vystupování a laskavý přístup. Přeji vám všem hodně zdraví, pohody a spokojenosti.
S pozdravem
Vážená paní vedoucí,
chtěla bych vám touto cestou poděkovat za práci a péči pečovatelky Věry Maierové, která se o mně moc pěkně stará, je pečlivá, při poskytování služby je vše v pořádku, spolupráce je bez problémů, už mě dobře zná, ví co a jak a zejména při hygieně jsme hezky sehrané. Jsem s ní velmi spokojená a nechtěla bych ji měnit. Celkově jsem se službami v CHB moc spokojená a také se sociálními pracovnicemi, které mi vždy poradí. Moc se mi tu líbí.
Vážená paní Boháčková,
dovolte mi touto cestou vyjádřit poděkování za práci Vašich zaměstnanců v Chráněném bydlení.
V "bydlení" je od jara ubytovaný pan Zdeněk Vičík, nestor olomouckého veslařského klubu, který se celý svůj život jako trenér staral o mladé sportovce a nyní žije v Olomouci sám, bez rodiny. Často ho navštěvuji, před mnoha lety mě také trénoval, a setkávám se u Vašich zaměstnanců se skvělým, profesionálním a laskavým přístupem. Vím i od pana Vičíka, že je u Vás velmi šťastný a spokojený.
Zvláště bych chtěla ocenit vysoce profesionální přístup paní Ivany Došlíkové, se kterou jsem byla často v kontaktu při vyřizování organizačních záležitostí.
 
Teprve až při osobní zkušenosti si člověk plně uvědomí, jak náročnou a záslužnou práci děláte.
Děkuji.
 
S pozdravem
Vážená paní ředitelko, Vážená paní vedoucí
Chtěla bych alespoň touto cestou poděkovat paní vedoucí Mgr. Došlíkové a všem zaměstnancům, kteří opravdu v nelehké situaci zvládali během koronaviru svou pečlivou a obětavou i náročnou práci (kterou vykonávají stále), která jim fakt dávala zabrat. A ti všichni si opravdu zaslouží veliké díky a velikou pochvalu. Dále chci poděkovat za to, jak jste zajistili očkování proti Covidu-19 a vše, co s tím souviselo pro nás všechny, hlavně pro nás uživatele – kterým by registrace a vyřizování dělalo velké problémy a dopravovat se do očkovacích center by nám dělalo potíže. Určitě to vyžadovalo veliké úsilí, vyřizování i dost značné práce kolem toho všeho. A proto si zasloužíte veliké uznání a veliké díky. My všichni můžeme být rádi, že tu máme tak skvělé vedení – paní ředitelku a paní vedoucí.
Ono to není vůbec samozřejmostí, aby vedení zajišťovalo očkování se vším všudy. Vím o zařízení, kde si to uživatelé museli vyřizovat sami, jejich vedení nemělo zájem. Jsem opravdu moc ráda, že tu v našem chráněném bydlení máme tak úžasné vedení.
Ještě bych se chtěla zmínit o našich p. sociálních pracovnicích. Chci vyjádřit své poděkování p. soc. pracovnici Nádvorníkové, pracovnici v sociálních službách Pěchové i soc. pracovnici Podlasové – za jejich vstřícnost a ochotu vždy, když jsem potřebovala s něčím poradit a pomoc, tak si na mne vždy udělaly čas a problém jsme vyřešily. Takže jim moc děkuji za jejich lidský přístup a za obětavou, snaživou práci. Nechci ani opomenout soc. pracovnici Radku Nakládalovou, též jí patří veliké díky.
 A nakonec bych chtěla ještě vyjádřit své veliké díky pradlenkám – p. Renatě Poledňákové a p. Erice Marčanové za jejich pečlivou práci, kterou vykonávají. Nicméně bych také chtěla poděkovat všem  pečovatelkám za jejich záslužnou a obětavou práci, kterou vykonávají. Také veliké poděkování a veliká pochvala patří paní uklízečce Boženě Kalábové za její opravdu pečlivou práci. Náš nový údržbář pan Drahoš Vožda je ochotný, rychlý, šikovný a pečlivý, který si rovněž zaslouží veliké poděkování a velikou pochvalu za práci, kterou tak dobře vykonává.
V chráněném bydlení budu v prosinci již 10 let a jsem moc ráda, že jsem tady. Mějte se všichni moc pěkně. Děkuji. S pozdravem
Vážená paní ředitelko,
děkuji Vám za Vaše blahopřání k mému životnímu jubileu. Při této příležitosti  Vám chci poděkovat za to, že tady mohu bydlet a doufám, že ještě nějaký rok budu. Jsem tady ráda a spokojená díky Vám a dalším pracovníkům CHB. Děkuji za akce a kluby, které pro nás pořádáte. Vždy nás povzbudí a spřátelí s ostatními spolubydlícími. Všichni Vaši zaměstnanci jsou k nám bydlícím velice vstřícní a s ochotou udělat pro nás i něco navíc.
S pozdravem 
Přeji hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné. Milé a příjemné pracovnice sociálních služeb i Vám všem přeji celému kolektivu jenom to vše dobré, také k svátku matek vše nejlepší, hlavně pevné zdraví paní vedoucí, paní Nádvorníkové a paní ředitelce to Vám všem přeje...
top