Další poděkování Chráněnému bydlení

Vážená paní ředitelko,
děkuji Vám za Vaše blahopřání k mému životnímu jubileu. Při této příležitosti  Vám chci poděkovat za to, že tady mohu bydlet a doufám, že ještě nějaký rok budu. Jsem tady ráda a spokojená díky Vám a dalším pracovníkům CHB. Děkuji za akce a kluby, které pro nás pořádáte. Vždy nás povzbudí a spřátelí s ostatními spolubydlícími. Všichni Vaši zaměstnanci jsou k nám bydlícím velice vstřícní a s ochotou udělat pro nás i něco navíc.
S pozdravem 
Přeji hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné. Milé a příjemné pracovnice sociálních služeb i Vám všem přeji celému kolektivu jenom to vše dobré, také k svátku matek vše nejlepší, hlavně pevné zdraví paní vedoucí, paní Nádvorníkové a paní ředitelce to Vám všem přeje...
Vážená paní ředitelko, paní vedoucí, vážení zaměstnanci chráněného bydlení,
chtěla bych vám tímto všem poděkovat za to, jak se tu všichni o nás staráte vždy, když vás potřebujeme. Já osobně jsem zde nejmladší seniorkou a jsem zde krátce. Za tu krátkou dobu jsem si tu zvykla a jsem ráda, že jsem se sem dostala. I když si ještě něco málo udělám v bytě sama, tak jelikož chodím o berlích, tak nezvládnu úplně všechno sama, a jsem ráda za pomoc pečovatelkám. Teď když přišel ten zlý nepřítel koronavirus, tak ještě více oceňuji práci všech zaměstnanců. Vždy jsou přítomni, pořád jsou dobře naladěni a jsou ochotni vždy pomoci a mají pro nás i dobré slovo. Líbí se mi tady moc a tím bych chtěla ještě jednou moc poděkovat všem a taky popřát hodně zdraví všem, včetně rodinám všech.
Díky.
Vážená paní ředitelko,
můj velký dík za vaše přičinění k realizaci zdvihací plošiny (výtahu), který nás dopraví na sál do společenské místnosti, zvlášť pro nás hendikepované, což oceňují i starší spolubydlící, co chodí s chodítkem, si to pochvalují. Jsme i spokojeni se změnami, co se dějí v chráněném bydlení - vymalování chodeb, vstupní hala a spojovací místnost u rybiček, která vede do opravené jídelny, je na úrovni a ke vší spokojenosti. Velkou pochvalu si zaslouží p. Věrka Maierová, že provozuje cukrárnu, místo našeho setkávání nad kávou a zákuskem a přáteli. Tato pochvala je i celému kolektivu pečovatelek, které pro nás mají úsměv a dobré slovo, jako například p. Lenka Pěchová, vedoucí chráněného bydlení p. Došlíková, p. Nádvorníková, proto se tu dobře cítím. Zdraví a pohodu přeji nám všem.
Vážená paní vedoucí,
chtěla bych ze srdce poděkovat za vzornou péči o mou osobu, za laskavý přístup a ochotu všech zaměstnanců CHB. Velice děkuji všem pečovatelkám, nejvíce Věrce Maierové, která mi byla přidělena a velice mi pomáhá. Dále děkuji Lence Pěchové, Markétě Kopečné a všem ostatním děvčatům včetně prádelny. Mé díky patří i soc. pracovnici Bc. Gabriele Nádvorníkové. Jsem zde velice spokojená.
Velký dík patří vedoucí CHB Mgr. Došlíkové a ředitelce PhDr. Karle Boháčkové za veškeré úsilí při rekonstrukci chodeb a ostatních prostor CHB. Žijeme zde nyní v útulném a moderním prostředí. Přeji vám všem hodně zdraví.
Vážená paní ředitelko, 
dovolte mi prosím, abych využila vašeho společenského setkání s pracovníky CHB a poděkovala upřímně všem. Těšila jsem se na bydlení v tomto zařízení a mé čekání se před 5 měsíci splnilo. Realita předčila mé očekávání a jsem vám všem neskonale vděčná. Pracovala jsem 35 roků v sociální oblasti, sice v těžkém průmyslu, ale práce s lidmi není moc rozdílná. Proto asi dovedu lépe posoudit a ocenit práci, kterou všichni vykonáváte a navíc s ochotou, porozuměním a úsměvem. Není to lehké pro nikoho z vás. Přijměte můj vděk, obdiv a úctu.
Přeji vám všem pevné zdraví, elán v práci a štěstí v osobním životě. Se srdečným pozdravem 
Chtěla bych poděkovat za vzornou práci i trpělivost všem pečovatelkám i ostatním pracovníkům CHB za trpělivost k zadaným úkolům. Nejvíce chci poděkovat pečovatelce paní Věrušce Majerové, která mě má v péči. Mně osobně se tady velmi líbí a jsem tady moc spokojená. Paní vedoucí CHB se o vše svědomitě stará a zařizuje. S pozdravem     
Ráda se připojuji ke spokojeným a vděčným obyvatelům zdejšího CHB a ze srdce děkuji všem pracovníkům, kteří se podílejí na vytvoření klidného a důstojného života. Děkuji všem – od nezištného a vlídného vedení paní ředitelky, paní vedoucí Mgr. Došlíkové za snahu vytvořit z různorodé vrstvy bydlících sounáležitý kolektiv. Můj dík patří rovněž paní Bc. Nádvorníkové, která vyslechne a ozřejmí všechny mnohdy zbytečné dotazy a nejasnosti bydlících. Na závěr- ale nikoliv v poslední řadě – bych chtěla poděkovat všem dlouhodobým i novějším pečovatelkám, které se všechny bez rozdílů snaží nám vytvořit  pocit domova. Chtěla bych při této příležitosti poděkovat i mezi jinými paní Andrei Martinů za její vydatnou pomoc při řešení mých zdravotních problémů ve správných odděleních málo známého zdravotního zařízení. Plně jsem se mohla spolehnout na její rychlou a ochotnou pomoc při vyřizování mých zdravotních problémů. Věřím, že i její jiné pracovní vytížení si zaslouží ocenění a dík.