Další poděkování Chráněnému bydlení

Vážená paní ředitelko,
Vážená paní vedoucí,
Dovoluji si touto cestou poděkovat vám všem, tj. i sociálním pracovnicím, všem pečovatelkám i ostatním pracovníkům za skvělou práci při rekonstrukci suterénních prostorů, povedlo se a nám se tam daří.
Současně bych chtěla poděkovat za skvěle zorganizovaný výlet do Čech pod Kosířem. Pokud byste vše pro nás nezařídili, nikdy bychom něco tak krásného neuviděli. Velmi si vážím toho a děkuji za průběh cesty, po který se všichni o nás starali s úsměvem i vtipem, ač někdy i zlobíme.
Velmi si vážím přístupu vás všech, i v těžších  situacích máte dobrou náladu a úsměv na tváři, moc nám to pomáhá.
Ještě jednou vřele díky a doufám, že takových výletů si s vámi ještě užijeme. 
Vážená paní Svačinková, milá Martinko, slovy naší babi "Zlatý Andílku". Těžko uvěřit, že člověk v jejím věku a ještě s podlomeným zdravím má ještě takovou radost ze života a chuť rozdávat lásku. Vám se to podařilo, protože díky Vaší péči a obětavosti, která je i nad rámec Vašich povinností prožívá nádherné stáří. Stejný obdiv patří i všem Vašim kolegyním, kuchařskému i technickému personálu i celému vedení tohoto skvělého zařízení. 
Slovo „Díky“ je málo, proto přeji hodně štěstí v osobním životě a elánu pokračovat ve Vaší báječné práci.
 
Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení a všem zaměstnancům chráněného bydlení za péči a pomoc, které se mi zde dostává. Jsem velmi ráda, že jsem zde byla přijata (ač jsem z jiného okresu), neb chráněné bydlení na této úrovni se často nenachází. Péče je zorganizována velmi dobře, zejména co se týká péče o každého z nás, dále stravování (chutná mi), praní prádla, úklidu celého objektu. Ještě jednou bych chtěla vyzdvihnout a poděkovat všem pečovatelkám za jejich obětavost. Paní pečovatelky i ostatní zaměstnanci jsou vstřícní a mají pochopení pro potřeby nás starších a nemocných osob. Také se mi velmi líbí organizování volného času, každý si zde může vybrat, co ho baví a na co s ohledem na své zdraví stačí. Ještě jednou velké díky a doufám, že si toho dobrého dlouho užiji.
Volba chráněného domu je přesně to, co splnilo mé očekávání. Ráda bych touto formu poděkovala všem pracovníkům a pečovatelkám, jmenovitě paní Kikalové. S poskytovanými službami jsme velmi spokojeni (maminka i já dcera). Ještě jednou děkuji.
Rádi bychom touto cestou poděkovali za výbornou péči o mou osobu a domácnost pí. Ireně Halouzkové, za vzorný přístup a obětavost v její práci. A dále bychom poděkovaly p. Drahomíru Voždovi za jeho ochotu a vstřícnost k pí. Šimáčkové Mileně. Děkujeme
Dobrý den,
chtěla bych moc poděkovat své pečovatelce Ireně Halouzkové za její práci a ochotu. Je velice ochotná, pracovitá a usměvavá. Vždy mi se vším pomůže. Jsem s ní moc spokojená.
Vážená paní ředitelko, vážená paní vedoucí,
děkuji za krásné blahopřání k mému životnímu jubileu. Také vám chci poděkovat za příjemné a krásné bydlení u vás a přála bych si zde setrvat co nejdéle, jak jen to půjde. Jsem zde šťastná a maximálně se vším spokojená. Chci také poděkovat za vše, co pro nás děláte, zvláště za pořádané akce, za grilování, zájezd do Marlenky a vyslovit dík paní pečovatelce Aleně a Katce, též paní Nakládalové za vzornou starost o nás. Také paní Evě Bartošové za úklid, který u mne provádí. Mějte se všichni moc pěkně, ať vám slouží zdraví. To vám všem přeje Hanka Benešová.
PS Ještě chci moc poděkovat všem pečovatelkám za přístup a pomoc při mé dlouhodobé nemoci. Moc děkuji.
Vážená paní vedoucí,
ráda bych touto cestou poděkovala pečovatelce paní Ireně Halouzkové za její pěkný přístup a vzornou péči. Stejně tak bych chtěla poděkovat i všem ostatním pečovatelkám za péči, kterou poskytují. Všechny jsou moc milé a ochotné. Velké díky patří také paní vedoucí a sociálním pracovnicím za jejich práci, vždy jsou ochotné poradit a poskytnout pomoc. A na závěr bych ráda poděkovala paní ředitelce za její příjemné vystupování a za její zájem o všechny uživatele a o to, abychom zde byli spokojení.
Ráda bych poděkovala a pochválila vaši zaměstnankyni Irenu Halouzkovou za mimořádnou výpomoc v obytné jednotce mé tety MUDr. Františky Šafářové. Chci také velice poděkovat všem ošetřovatelkám, hlavně paní Martě Drábkové, za mimořádný přístup a psychické podpoře mé tety.
Vážená paní ředitelko,
chtěla bych touto cestou poděkovat a pochválit PSS Irenu Halouzkovou za vzorný přístup k práci. Vždy přijde s úsměvem a dobrou náladou. V neděli mi přijela dcera ze zahraničí a byla také mile překvapena s jejím přístupem a ochotou pomoci. Moc děkuji.
Vážená paní ředitelko,
touto cestou chci poděkovat především své klíčové pracovnici PSS p. Krylové Dáše za péči, kterou mi pravidelně poskytuje. V době největších veder mi nebylo dobře a p. Dáša se o mě moc hezky starala, byla mně oporou. Také děkuji všem zaměstnancům CHB, že se o mě pěkně starají v těchto horkých dnech. Jsem moc vděčná za vše, co děláte pro lidi. Moc si toho vážím.
Vážená paní ředitelko,
Touhle cestou, bych chtěla poděkovat pečovatelce Haně Malíškové za obětavou práci, co pro mě dělá. Chtěla bych, aby byla veřejně pochválená.
Vážená paní ředitelko,
Chtěla bych touto cestou poděkovat za všechno co pro nás děláte, za vzornou péči, která se nám zde v chráněném bydlení dostává. Velmi děkuji také paní vedoucí, že je na nás hodná, milá a vstřícná. Velké díky Vám všem, moc se mi líbí osázení jarních a letních květin. Jsou to maličkosti, které dělají velkou radost.
Přeji všem krásné letní dny a pevné zdraví.
Využívám příležitosti k vyjádření se za příkladný přístup k mé osobě. Nejsem vždy v pohodě fyzicky i psychicky. I když už není mou pečovatelkou, čehož moc lituji, vždy vyjde vstříc Alla Němčanská. Vyhoví a udělá ochotně vše o co ji požádám a i sama se nabídne! Moje maminka používala přirovnání „ všechna čest“!
Vážená paní vedoucí,
Chtěla bych velmi poděkovat své pečovatelce Věrce Maierové, za její práci a ochotu. Je velice příjemná, laskavá a vždy mi vyjde vstříc. Jsem s ním moc spokojená. Děkuji také paní Lence Pěchové, která je velmi ochotná, pracovitá a vždy mi pomůže. Děkuji za vše a přeji Vám všem pevné zdraví.
Vážená paní vedoucí,
Chtěla bych Vám poděkovat za vzornou práci a přístup pečovatelky paní Ireny Halouzkové. Je vždy milá, ochotná, a obětavá. Dále děkuji celému kolektivu chráněného bydlení za péči o mou osobu. Jste všichni, obětaví a milí. Dále děkuji i provoznímu úseku za práci a pomoc při stěhování. V novém bytě, jsem velmi spokojená. Děkuji rovněž paní ředitelce a paní vedoucí, za to jak jsou obětavé a podnikavé. Dělají pro nás maximum a snaží se, abychom žili v příjemném prostředí.
Milé pečovatelky,
Byla jsem okouzlená při svatomartinském posezení v klubovně 11.11.2022 tak vkusně nazdobené talíře, plné pestrých dobrůtek, krásně upravené stoly, to dokáže jen ten kdo pracuje s láskou a to jste Vy. Při vaší nelehké každodenní práci si vyšetřit čas pro naše potěšení, to je opravdu úžasné. Obsluha s úsměvy a vlídnými slovíčky byla bonusem. Děkuji ze srdce za milý zážitek, budu dlouho vzpomínat. Přeji Vám radost v osobním životě, zdraví a pohodu v práci.
S úctou
 
Vážená paní vedoucí,
Zase po nějaké době mám potřebu moc poděkovat vašemu personálu za příkladnou péči v době mé nemoci, jmenovitě paní Radce Nakládalové – sociální pracovnici a pečovatelkám p. Drábkové, Halouzkové, Malíškové. Byly mně velikou oporou hlavně psychicky. Patří jim veliké dík.
 
Rád bych touto cestou poděkoval za výbornou péči o mou osobu a domácnost paní Martě Drábkové. Vždy mi ochotně vyjde vstříc a pomáhá mi řešit různé záležitosti. Velmi oceňuji její fyzický a psychický přístup. Jsem velice vděčen, že máme ve svém kolektivu takové ošetřovatelky.
S pozdravem
Vážená paní vedoucí, paní ředitelko!
Myslím, že byste určitě měly být informováni, jakou máme v našem chráněném bydlení paní Marii Machancovou - uklízečku, která si fakt zaslouží veliké poděkování  a velikou pochvalu za práci, kterou tak důkladně a pečlivě vykonává. Má velmi příjemné a laskavé vystupování. A rovněž si také zaslouží veliké díky a pochvalu pan Bc. Martin Pěcha, Dis. - vedoucí provozního úseku, který fakt je také velmi ochotný a milý k nám uživatelům, když o něco požádáme. I on dělá svoji práci velmi dobře. I moje p. pečovatelka Jana Kikalová, která si také fakt zaslouží veliké poděkování a velkou pochvalu, za dobré úklidy u mne doma. I ona má velmi příjemné vystupování a laskavý přístup. Přeji vám všem hodně zdraví, pohody a spokojenosti.
S pozdravem
Vážená paní vedoucí,
chtěla bych vám touto cestou poděkovat za práci a péči pečovatelky Věry Maierové, která se o mně moc pěkně stará, je pečlivá, při poskytování služby je vše v pořádku, spolupráce je bez problémů, už mě dobře zná, ví co a jak a zejména při hygieně jsme hezky sehrané. Jsem s ní velmi spokojená a nechtěla bych ji měnit. Celkově jsem se službami v CHB moc spokojená a také se sociálními pracovnicemi, které mi vždy poradí. Moc se mi tu líbí.
Vážená paní Boháčková,
dovolte mi touto cestou vyjádřit poděkování za práci Vašich zaměstnanců v Chráněném bydlení.
V "bydlení" je od jara ubytovaný pan Zdeněk Vičík, nestor olomouckého veslařského klubu, který se celý svůj život jako trenér staral o mladé sportovce a nyní žije v Olomouci sám, bez rodiny. Často ho navštěvuji, před mnoha lety mě také trénoval, a setkávám se u Vašich zaměstnanců se skvělým, profesionálním a laskavým přístupem. Vím i od pana Vičíka, že je u Vás velmi šťastný a spokojený.
Zvláště bych chtěla ocenit vysoce profesionální přístup paní Ivany Došlíkové, se kterou jsem byla často v kontaktu při vyřizování organizačních záležitostí.
 
Teprve až při osobní zkušenosti si člověk plně uvědomí, jak náročnou a záslužnou práci děláte.
Děkuji.
 
S pozdravem
Vážená paní ředitelko, Vážená paní vedoucí
Chtěla bych alespoň touto cestou poděkovat paní vedoucí Mgr. Došlíkové a všem zaměstnancům, kteří opravdu v nelehké situaci zvládali během koronaviru svou pečlivou a obětavou i náročnou práci (kterou vykonávají stále), která jim fakt dávala zabrat. A ti všichni si opravdu zaslouží veliké díky a velikou pochvalu. Dále chci poděkovat za to, jak jste zajistili očkování proti Covidu-19 a vše, co s tím souviselo pro nás všechny, hlavně pro nás uživatele – kterým by registrace a vyřizování dělalo velké problémy a dopravovat se do očkovacích center by nám dělalo potíže. Určitě to vyžadovalo veliké úsilí, vyřizování i dost značné práce kolem toho všeho. A proto si zasloužíte veliké uznání a veliké díky. My všichni můžeme být rádi, že tu máme tak skvělé vedení – paní ředitelku a paní vedoucí.
Ono to není vůbec samozřejmostí, aby vedení zajišťovalo očkování se vším všudy. Vím o zařízení, kde si to uživatelé museli vyřizovat sami, jejich vedení nemělo zájem. Jsem opravdu moc ráda, že tu v našem chráněném bydlení máme tak úžasné vedení.
Ještě bych se chtěla zmínit o našich p. sociálních pracovnicích. Chci vyjádřit své poděkování p. soc. pracovnici Nádvorníkové, pracovnici v sociálních službách Pěchové i soc. pracovnici Podlasové – za jejich vstřícnost a ochotu vždy, když jsem potřebovala s něčím poradit a pomoc, tak si na mne vždy udělaly čas a problém jsme vyřešily. Takže jim moc děkuji za jejich lidský přístup a za obětavou, snaživou práci. Nechci ani opomenout soc. pracovnici Radku Nakládalovou, též jí patří veliké díky.
 A nakonec bych chtěla ještě vyjádřit své veliké díky pradlenkám – p. Renatě Poledňákové a p. Erice Marčanové za jejich pečlivou práci, kterou vykonávají. Nicméně bych také chtěla poděkovat všem  pečovatelkám za jejich záslužnou a obětavou práci, kterou vykonávají. Také veliké poděkování a veliká pochvala patří paní uklízečce Boženě Kalábové za její opravdu pečlivou práci. Náš nový údržbář pan Drahoš Vožda je ochotný, rychlý, šikovný a pečlivý, který si rovněž zaslouží veliké poděkování a velikou pochvalu za práci, kterou tak dobře vykonává.
V chráněném bydlení budu v prosinci již 10 let a jsem moc ráda, že jsem tady. Mějte se všichni moc pěkně. Děkuji. S pozdravem
Vážená paní ředitelko,
děkuji Vám za Vaše blahopřání k mému životnímu jubileu. Při této příležitosti  Vám chci poděkovat za to, že tady mohu bydlet a doufám, že ještě nějaký rok budu. Jsem tady ráda a spokojená díky Vám a dalším pracovníkům CHB. Děkuji za akce a kluby, které pro nás pořádáte. Vždy nás povzbudí a spřátelí s ostatními spolubydlícími. Všichni Vaši zaměstnanci jsou k nám bydlícím velice vstřícní a s ochotou udělat pro nás i něco navíc.
S pozdravem 
Přeji hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné. Milé a příjemné pracovnice sociálních služeb i Vám všem přeji celému kolektivu jenom to vše dobré, také k svátku matek vše nejlepší, hlavně pevné zdraví paní vedoucí, paní Nádvorníkové a paní ředitelce to Vám všem přeje...
top