Další poděkování Chráněnému bydlení

Rád bych touto cestou poděkoval za výbornou péči o mou osobu a domácnost paní Martě Drábkové. Vždy mi ochotně vyjde vstříc a pomáhá mi řešit různé záležitosti. Velmi oceňuji její fyzický a psychický přístup. Jsem velice vděčen, že máme ve svém kolektivu takové ošetřovatelky.
S pozdravem
Vážená paní vedoucí, paní ředitelko!
Myslím, že byste určitě měly být informováni, jakou máme v našem chráněném bydlení paní Marii Machancovou - uklízečku, která si fakt zaslouží veliké poděkování  a velikou pochvalu za práci, kterou tak důkladně a pečlivě vykonává. Má velmi příjemné a laskavé vystupování. A rovněž si také zaslouží veliké díky a pochvalu pan Bc. Martin Pěcha, Dis. - vedoucí provozního úseku, který fakt je také velmi ochotný a milý k nám uživatelům, když o něco požádáme. I on dělá svoji práci velmi dobře. I moje p. pečovatelka Jana Kikalová, která si také fakt zaslouží veliké poděkování a velkou pochvalu, za dobré úklidy u mne doma. I ona má velmi příjemné vystupování a laskavý přístup. Přeji vám všem hodně zdraví, pohody a spokojenosti.
S pozdravem
Vážená paní vedoucí,
chtěla bych vám touto cestou poděkovat za práci a péči pečovatelky Věry Maierové, která se o mně moc pěkně stará, je pečlivá, při poskytování služby je vše v pořádku, spolupráce je bez problémů, už mě dobře zná, ví co a jak a zejména při hygieně jsme hezky sehrané. Jsem s ní velmi spokojená a nechtěla bych ji měnit. Celkově jsem se službami v CHB moc spokojená a také se sociálními pracovnicemi, které mi vždy poradí. Moc se mi tu líbí.
Vážená paní Boháčková,
dovolte mi touto cestou vyjádřit poděkování za práci Vašich zaměstnanců v Chráněném bydlení.
V "bydlení" je od jara ubytovaný pan Zdeněk Vičík, nestor olomouckého veslařského klubu, který se celý svůj život jako trenér staral o mladé sportovce a nyní žije v Olomouci sám, bez rodiny. Často ho navštěvuji, před mnoha lety mě také trénoval, a setkávám se u Vašich zaměstnanců se skvělým, profesionálním a laskavým přístupem. Vím i od pana Vičíka, že je u Vás velmi šťastný a spokojený.
Zvláště bych chtěla ocenit vysoce profesionální přístup paní Ivany Došlíkové, se kterou jsem byla často v kontaktu při vyřizování organizačních záležitostí.
 
Teprve až při osobní zkušenosti si člověk plně uvědomí, jak náročnou a záslužnou práci děláte.
Děkuji.
 
S pozdravem
Vážená paní ředitelko, Vážená paní vedoucí
Chtěla bych alespoň touto cestou poděkovat paní vedoucí Mgr. Došlíkové a všem zaměstnancům, kteří opravdu v nelehké situaci zvládali během koronaviru svou pečlivou a obětavou i náročnou práci (kterou vykonávají stále), která jim fakt dávala zabrat. A ti všichni si opravdu zaslouží veliké díky a velikou pochvalu. Dále chci poděkovat za to, jak jste zajistili očkování proti Covidu-19 a vše, co s tím souviselo pro nás všechny, hlavně pro nás uživatele – kterým by registrace a vyřizování dělalo velké problémy a dopravovat se do očkovacích center by nám dělalo potíže. Určitě to vyžadovalo veliké úsilí, vyřizování i dost značné práce kolem toho všeho. A proto si zasloužíte veliké uznání a veliké díky. My všichni můžeme být rádi, že tu máme tak skvělé vedení – paní ředitelku a paní vedoucí.
Ono to není vůbec samozřejmostí, aby vedení zajišťovalo očkování se vším všudy. Vím o zařízení, kde si to uživatelé museli vyřizovat sami, jejich vedení nemělo zájem. Jsem opravdu moc ráda, že tu v našem chráněném bydlení máme tak úžasné vedení.
Ještě bych se chtěla zmínit o našich p. sociálních pracovnicích. Chci vyjádřit své poděkování p. soc. pracovnici Nádvorníkové, pracovnici v sociálních službách Pěchové i soc. pracovnici Podlasové – za jejich vstřícnost a ochotu vždy, když jsem potřebovala s něčím poradit a pomoc, tak si na mne vždy udělaly čas a problém jsme vyřešily. Takže jim moc děkuji za jejich lidský přístup a za obětavou, snaživou práci. Nechci ani opomenout soc. pracovnici Radku Nakládalovou, též jí patří veliké díky.
 A nakonec bych chtěla ještě vyjádřit své veliké díky pradlenkám – p. Renatě Poledňákové a p. Erice Marčanové za jejich pečlivou práci, kterou vykonávají. Nicméně bych také chtěla poděkovat všem  pečovatelkám za jejich záslužnou a obětavou práci, kterou vykonávají. Také veliké poděkování a veliká pochvala patří paní uklízečce Boženě Kalábové za její opravdu pečlivou práci. Náš nový údržbář pan Drahoš Vožda je ochotný, rychlý, šikovný a pečlivý, který si rovněž zaslouží veliké poděkování a velikou pochvalu za práci, kterou tak dobře vykonává.
V chráněném bydlení budu v prosinci již 10 let a jsem moc ráda, že jsem tady. Mějte se všichni moc pěkně. Děkuji. S pozdravem
Vážená paní ředitelko,
děkuji Vám za Vaše blahopřání k mému životnímu jubileu. Při této příležitosti  Vám chci poděkovat za to, že tady mohu bydlet a doufám, že ještě nějaký rok budu. Jsem tady ráda a spokojená díky Vám a dalším pracovníkům CHB. Děkuji za akce a kluby, které pro nás pořádáte. Vždy nás povzbudí a spřátelí s ostatními spolubydlícími. Všichni Vaši zaměstnanci jsou k nám bydlícím velice vstřícní a s ochotou udělat pro nás i něco navíc.
S pozdravem 
Přeji hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné. Milé a příjemné pracovnice sociálních služeb i Vám všem přeji celému kolektivu jenom to vše dobré, také k svátku matek vše nejlepší, hlavně pevné zdraví paní vedoucí, paní Nádvorníkové a paní ředitelce to Vám všem přeje...
top