Kontakt

Adresa a kontakt

Adresa a kontakt

Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace

Zikova 618/14, Nové Sady
779 00 Olomouc
 

Úřední hodiny:

po-pá: 7:00-11:00, 11:30-15:30
 

Číslo účtu:

27-4231640257/0100

 

Identifikátor datové schránky:

cn5k73h

IČ: 75004259
Kontaktujte nás
Ředitelka
PhDr. Karla Boháčková
Vedoucí pečovatelské služby
Mgr. Jan Luska, MBA
Vedoucí chráněného bydlení
Mgr. Ivana Došlíková
Vedoucí centra denních služeb
Mgr. et Bc. Veronika Hojgrová, DiS.
Vedoucí centrální kuchyně
Hana Waclawiková
Vedoucí provozního úseku
Bc. Martin Pěcha, DiS.
Personální pracovnice
Miroslava Šléglová

Odhlašování obědů:

Dana Šmejkalová Vedoucí expedice +420 585 757 080 +420 724 572 928 obedy%at%sluzbyproseniory.cz

Další kontakty naleznete na stránkách jednotlivých služeb.


 

Přijímáme soubory ve formátu *.PDF a případně i další běžně používané formáty.Datové formáty:

Přenosné nosiče dat:

Příjímáme data na CD, DVD-R, DVD+R nosičích nebo Flash Disku.
 

Způsob nakládání s dokumenty:

Podatelna organizace Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. nesmí odepřít příjem jak písemných tak elektronických zásilek s výjimkou elektronických dokumentů, obsahujících chybný formát nebo počítačový program, které mohou způsobit poškození počítače či informačního systému organizace a dokumentů v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem. Lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou poštu odesílatele, vyrozumí pracovník podatelny odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se pracovníkovi podatelny ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, pracovník podatelny dokument nezpracovává.
 

Poskytování informací

Naše organizace je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem, který má povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.
top