Kontakt

Adresa a kontakt

Adresa a kontakt

Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace

Zikova 618/14
770 10 Olomouc
 

Úřední hodiny:

po-pá: 7:00-11:00, 11:30-15:30
 

Číslo účtu:

27-4231640257/0100

 

dentifikátor datové schránky:

cn5k73h

IČ: 75004259
Kontaktujte nás
Mgr. Jan Luska, MBA Vedoucí pečovatelské služby +420 585 757 084 +420 725 037 207 vedouciPS%at%sluzbyproseniory.cz
Mgr. Ivana Došlíková Vedoucí chráněného bydlení +420 585 757 073 +420 606 094 502 vedouciCHB%at%sluzbyproseniory.cz
Mgr. et Bc. Veronika Hojgrová, DiS. Vedoucí centra denních služeb +420 585 754 615 +420 724 873 077 vedouciCDS%at%sluzbyproseniory.cz
Hana Waclawiková Vedoucí centrální kuchyně +420 585 757 071 +420 775 897 022 vedouciCK%at%sluzbyproseniory.cz
Jiří Zatloukal Vedoucí provozního úseku +420 585 757 076 +420 725 816 702 vedouciPU%at%sluzbyproseniory.cz
Ing. Eva Janalíková Ekonom +420 585 757 088 +420 721 517 487 ekonom%at%sluzbyproseniory.cz
Miroslava Šléglová Personální pracovnice +420 585 757 089 +420 606 786 681 personalni%at%sluzbyproseniory.cz

Odhlašování obědů:

Dana Šmejkalová Vedoucí expedice +420 585 757 080 +420 724 572 928 obedy%at%sluzbyproseniory.cz

Další kontakty naleznete na stránkách jednotlivých služeb.


 

Přijímáme soubory ve formátu *.PDF a případně i další běžně používané formáty.Datové formáty:

Přenosné nosiče dat:

Příjímáme data na CD, DVD-R, DVD+R nosičích nebo Flash Disku.
 

Způsob nakládání s dokumenty:

Podatelna organizace Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. nesmí odepřít příjem jak písemných tak elektronických zásilek s výjimkou elektronických dokumentů, obsahujících chybný formát nebo počítačový program, které mohou způsobit poškození počítače či informačního systému organizace a dokumentů v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem. Lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou poštu odesílatele, vyrozumí pracovník podatelny odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se pracovníkovi podatelny ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, pracovník podatelny dokument nezpracovává.
 

Poskytování informací

Naše organizace je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem, který má povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.