Krátkodobý cíl Pečovatelské služby pro rok 2020 (2)

Ad Zvyšování informovanosti občanů o poskytování pečovatelské služby
  • Průběžně aktualizovat webové stránky a informační materiály o PS. (Odpovídá: vedoucí PS)
  • Distribuovat propagační materiály v místech působnosti PS. (Odpovídá: sociální pracovník okrsku)
  • Zajistit aktivní účast pracovníků PS na setkání klubu seniorů a organizací pracující ve prospěch naší cílové skupiny – informovanost o pečovatelské službě. (Odpovídá: vedoucí PS + sociální pracovník okrsku + metodik)
  • Uspořádat den otevřených dveří. (Odpovídá: vedoucí PS)
  • Zajistit 1x ročně schůzku vedoucího PS se sociálními pracovnicemi Fakultní nemocnice Olomouc, Vojenské nemocnice a OLÚ Paseka. (Odpovídá: vedoucí PS)
top