Dlouhodobé cíle Centra denních služeb pro roky 2019-2021

 

  1. Modernizace a přizpůsobení vnitřních prostorů Centra denních služeb s ohledem na specifické potřeby cílové skupiny.
  2. Pracovat na neustálém zkvalitňování poskytovaných služeb.
  3. Propagovat a informovat veřejnost o činnosti a službách centra denních služeb.
top