Krátkodobý cíl Centra denních služeb (3) pro rok 2020

Ad Propagovat a informovat veřejnost o činnosti a službách centra denních služeb.
  • Zviditelnit činnost Centra denních služeb na veřejnosti.
    • Činnost CDS prezentovat prostřednictvím Dne otevřených dveří (1x ročně) a min. 1x ročně na různých výstavách a jarmarcích.
    • Činnost CDS prezentovat odborné veřejnosti - oslovení min. 10-ti lékařů, kontakt se sociálními pracovníky zdravotnických zařízení.
    • Činnost CDS prezentovat seniorům - návštěva min. 2 Klubů pro seniory za rok.
    • Činnost CDS prezentovat prostřednictvím  tisku – článek o CDS min. 2x ročně v tisku.

Zodpovídá: Vedoucí CDS

top