Krátkodobý cíl Chráněného bydlení v roce 2020 (3)

Ad Informovanost uživatelů a veřejnosti
  • uspořádat přednášku Unie neslyšících o kompenzačních pomůckách apod.
  • denně dohodnutá setkání s uživateli
  • 1 x měsíčně konzultační setkání uživatelů s ředitelkou organizace
  • dle potřeby aktualizace informačních tabulí a informačních materiálů
  • vytvoření letáku pro veřejnost a jeho distribuce
  • činnost chráněného bydlení prezentovat prostřednictvím tisku – článek o CHB min. 2 x ročně v tisku
  • aktualizace webových stránek
  • zpřístupnění veřejnosti chráněného bydlení – Den otevřených dveří v rámci týdne Sociálních služeb

Zodpovídá: vedoucí chráněného bydlení

top