Krátkodobý cíl Chráněného bydlení v roce 2020 (2)

Ad Aktivizace uživatelů s cílem udržení jejich dovedností, mobility a soběstačnosti
 • úprava zahrádky a předzahrádky chráněného bydlení, vysázení letniček, trvalek a bylin, osázení a péče o mobilní zahrádky
 • pokračování ve spolupráci s duchovním katolické církve a zajištění možnosti pořádat pravidelné bohoslužby
 • pokračování ve spolupráci v projektu „Mezi námi“ /mezigenerační setkávání seniorů a dětí MŠ/
 • organizovat 1 x měsíčně canisterapeutické odpoledne
 • denně kluby-šití, ručních prací, vaření, práce na PC, trénink paměti
 • 1 x týdně půjčovna knih, zpěv, příležitostně přednášky, besedy, vycházky, soutěže
 • 1 x týdně skupinové kondiční cvičení
 • 1 x za rok sportovní hry a sportovně relaxační odpoledne
 • 1 x za rok společenské akce jako oslava Svátku matek, oslava Dne seniorů, Předvánoční posezení
 • Zapojení se do projektu Olomouckého kraje zaměřené na volnočasové aktivity / např. výlety po Olomouckém kraji a okolí/.
 • nabídka možností využití masáží a sportovních aktivit v tělocvičně chráněného bydlení
 • možnost využití PC pro uživatele chráněného bydlení po celý den
 • možnost využití spolupráce s dobrovolnickým centrem JIKA z.s.

Zodpovídá: vedoucí chráněného bydlení, PSS

top