Krátkodobý cíl Centra denních služeb pro rok 2020 (2)

Ad Pracovat na neustálém zkvalitňování poskytovaných služeb
 • V průběhu roku podat žádost o aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje za Centrum denních služeb pro rok 2021 –  navýšení kapacity služeb a navýšení personálu.
 • V průběhu roku zavést prvky biografické koncepce péče do praxe na denním pobytu:
  • do 30.6.2020 zpracovat Zásady pro práci s biografií.
  • do 31.12.2020 zavést do praxe dokument „Aktivity denního života“.
  • do 31.12.2020 nastavit pravidla pro zpracování „Biografické knihy“.
 • V průběhu roku provést revizi harmonogramu pracovníků s cílem maximálního využití času pro individuální práci.
 • V průběhu roku provést aktualizaci a revizi metodik ke standardům kvality a pracovní postupy.
 • Vzdělávání a prohlubování znalostí a dovedností zaměstnanců v oblasti duševních onemocnění, příslušných terapií a přístupech a další, v průběhu celého roku dle aktuální nabídky.

Zodpovídá: Vedoucí CDS

top