Krátkodobý cíl Pečovatelské služby pro rok 2020 (1)

Ad Zvyšování kvality poskytovaných služeb

Ad 1.

  • Aktualizovat nastavené metodiky ke standardům kvality a pracovní postupy. (Odpovídá: vedoucí PS + metodik)
  • Dokončit vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách v oblasti základů práce na PC v rozsahu 2 hodin započaté v roce 2019. (Odpovídá: vedoucí PS + metodik)
  • Zajistit supervizi pro jednotlivé pracoviště minimálně 2x ročně. (Odpovídá: vedoucí PS + sociální pracovník okrsku)
  • Uskutečnit 1x ročně anketu a vyhodnocení této ankety ohledně spokojenosti, potřeb a přání uživatelů a neformálních pečujících. (Odpovídá: vedoucí PS + metodik)
  • Pořádat týdenní porady vedoucího PS se sociálními pracovníky. (Odpovídá: vedoucí PS)
  • Pořádat denní dispečinky sociálních pracovníků s pečovatelkami. (Odpovídá: sociální pracovník okrsku)
  • Účastnit se pravidelného zasedání stravovací komise – předání připomínek a podnětů od uživatelů, které se týkají stravy z centrální kuchyně organizace. (Odpovídá: vedoucí PS)
top