Dlouhodobé cíle Pečovatelské služby pro rok 2019 – 2021

  1. Zvyšování kvality poskytovaných služeb.
  2. Zvyšování informovanosti občanů o poskytování pečovatelské služby.
top