Dlouhodobé cíle Chráněného bydlení pro rok 2019 - 2021:

 

  1. modernizace a zlepšení podmínek pro bydlení uživatelů
  2. aktivizace uživatelů s cílem udržení jejich dovedností, mobility a soběstačnosti
  3. informovanost uživatelů a veřejnosti
top