Akce chráněného bydlení - květen 2024

01. 05. 2024
Srdečně zveme uživatele chráněného bydlení a jejich rodinné příslušníky na plánované akce v měsíci květnu 2024.
2.5.2024 ve 13:00 - stavění májky
9.5.2024 v 10:00 -    mše svatá
10.5.2024 v 9:30 -    den matek, děti z MŠ
22.5.2024 v 9:30 -    besídka MŠ
23.5.2024 v 10:00 -  mše svatá
27.5.2024 v 9:00   -  cestopis – Cesta po Jihozápadní Anglii
30.5. 2024 ve 13 :00  - Konzultační odpoledne s ředitelkou organizace
31.5.2024 ve 13:00 – kácení máje, grilování
2.5.2024 ve 13:00 - stavění májky
9.5.2024 v10:00 - mše svatá
10.5.2024 v9:30 - den matek, děti z MŠ
22.5.2024 v9:30 - besídka MŠ
23.5.2024 v10:00 - mše svatá
27.5.2024 v9:00 - cestopis – Cesta po Jihozápadní Anglii
30.5. 2024 ve 13 :00 - Konzultační odpoledne s ředitelkou organizace
31.5.2024 ve 13:00 - kácení máje, grilování
top