Akce chráněného bydlení - duben 2023

01. 04. 2023
Srdečně zveme uživatele chráněného bydlení a jejich rodinné příslušníky na plánované akce v měsíci dubnu 2023.
MŠE SVATÁ 11. 4. 2023
V pondělí 11. 4. 2023 proběhne v 10:00 hod. v klubovně v suterénu CHB katolická Mše svatá.
 
VÍTÁNÍ JARA S DĚTMI Z MŠ 13. 4. 2023
Ve čtvrtek 13. 4. 2023 se uskuteční ve společenské místnosti od 9:00 hod. „VÍTÁNÍ JARA“.
Děti z MS si pro Vás připravily vystoupení. Všichni jste srdečně zváni.
 
PROCHÁZKA NA JARNÍ FLÓRU 20. 4. 2023
Ve čtvrtek 20. 4. 2023 se půjdeme společně projít. Největší svátek květin aneb mezinárodní
květinová a zahradnická výstava Flora Olomouc. Vstupné pro seniory je 110,-Kč,
osoby s průkazem ZTP 90,-Kč. Těšíme se na vaši účast. Společný odchod je naplánován na 9:00 hod.
 
KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE
V měsíci dubnu se můžete těšit na setkání s paní ředitelkou, které se uskuteční ve společenské místnosti.
Termín bude upřesněn.
 
CESTOPIS „PRAHA“ 28. 4. 2023
V pátek 28. 4. 2023 se společně projdeme po Praze. Sejdeme se v tělocvičně v 9:00hod.
Těší se na Vás Radka Nakládalová.
top