Akce chráněného bydlení - leden 2022

11. 05. 2022 v 14:26 hodin
Leden 2022
6. 1. 2022 – Novoroční punč  
Srdečně vás zveme na první novoroční setkání u punče. Sejdeme se ve 13 hod. v klubovně Chráněného bydlení. Občerstvení zajištěno novoročním punčem. Těšíme se na Vaši účast.

14. 1. 2022 – Cestopis „Prostějov“
Zveme vás od 13 hod. do klubovny Chráněného bydlení, kde nás paní Lenka Pěchová seznámí s městem, ve kterém žijeme a ukáže nám to, co na tomto městě má ráda ona sama. Těšíme se na Vaši účast.

20. 1. 2022 Cvičení vsedě
I v lednu bude  probíhat  vámi oblíbené cvičení vsedě  s paní  Taťánou  Podlasovou, která nám protáhne každý kousek těla po vánočním hodování. Těšíme se na Vaši účast. Termíny budou upřesněny na nástěnce. 

21.1. 2022 Procházka k řece Moravě
Zveme Vás v pátek v 9:00 hod k procházce k řece Moravě, kde můžeme nakrmit kačeny.

31. 1. 2022 – Katolická mše svatá
Zveme  vás do klubovny  v suterénu budovy, kde  proběhne  od 9 hod.  mše svatá.

Zpívaní pro radost
Sbormistryně Mgr. Jaroslava Slepicová vkročí do nového roku zpěvem a hudbou 
a všichni Ti, co si rádi zazpívají jsou srdečně vítáni. Termíny opět budeme podrobně uvádět na nástěnce. 
 
top