Výměna podlahové krytiny

02. 11. 2023
Vážená paní, vážený pane,
s radostí oznamuji, že od dnešního dne bude na Centru denních služeb denní pobyt 2 probíhat opět v prostorách 1.patra, kde proběhla výměna podlahové krytiny.
Od pondělí 6.11.2023 pak bude obnoven celý provoz Centra tak, jako tomu bylo před renovací podlah.

Mgr. et Bc. Veronika Hojgrová, DiS.
Vedoucí Centra denních služeb
top