Stáže a praxe na Centru denních služeb

04. 04. 2024

Stáže a praxe na Centru denních služeb

Odborná praxe je jednou z nejdůležitějších částí profesní přípravy sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Na našem Centru denních služeb nabízíme odbornou praxi pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol se zaměřením na sociální práci.

Odborná praxe se realizuje v rámci ambulantní služby Centra denních služeb, na denním pobytu, kde na vás čeká práce se seniory a s osobami s chronickým duševním onemocněním s různou formou demence (Alzheimerova nemoc, demence u Parkinsonovy nemoci, demence u Huntingtonovy nemoci, Pickova nemoc, vaskulární či smíšené demence) od 50 let, které mají sníženou soběstačnost v zajišťování svých základních životních potřeb a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Pro studenty kombinovaného studia nabízíme možnost realizace praxe v soboty, v čase 8:00-17:30hod.

Pokud vás zajímá práce s touto cílovou skupinou a chcete si rozšířit své znalosti a dovednosti, kontaktujte vedoucí Centra denních služeb.
 
Vedoucí centra denních služeb
Mgr. et Bc. Veronika Hojgrová, DiS.
+420 585 754 615
+420 724 873 077
vedouciCDS%at%sluzbyproseniory.cz
top