Zákaz návštěv v chráněném bydlení od 1.1.2021

31. 12. 2020
Vážené dámy, vážení pánové,

v návaznosti na nepříznivý vývoj v souvislosti s epidemiologickou situací vydávám
 
od 1.1.2021 zákaz návštěv v pobytové službě chráněné bydlení.

Zákaz návštěv se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a dále osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu.
Návštěva pro doložení výše uvedených dokladů bude kontaktovat personál chráněného bydlení na tel. 721 743 051. 
Návštěvní doba je stanovena v době 8,00 – 12,00 hod. a 15,00 – 18,00 hod.


Dále Vás žádám o dodržování hygienických opatření a omezení vzájemného navštěvování v obytných jednotkách. Zároveň doporučuji omezit na nejvyšší míru pohyb mimo prostory chráněného bydlení. 

Do odvolání jsou zrušeny společné akce a kluby. 

Nadále bude prováděno každodenní měření teploty u všech uživatelů (zaměstnanci si měření teploty provádějí) a žádám Vás, abyste tento režim respektovali. Vše provádíme především pro Vaše ale i naše bezpečí. 
 
Přeji Vám hodně zdraví v novém roce 2021.

PhDr. Karla Boháčková
ředitelka