Pravidla pro návštěvy uživatelů chráněného bydlení

24. 11. 2020

Pravidla pro návštěvy uživatelů chráněného bydlení:

  1. Návštěvy chráněného bydlení jsou povoleny od 24.11.2020. Doba návštěv je stanovena od 10:00 do 18:00 hod.
  2. Návštěva bude neustále používat ochranu dýchacích cest.
  3. Ve stejném čase lze připustit nejvýše 2 osoby pro návštěvu v obytné jednotce uživatele. Návštěva se zvířaty je zakázána.
  4. Návštěva probíhá v obytné jednotce uživatele. Obytná jednotka musí být po odchodu návštěvy důkladně vyvětrána. Návštěva se nebude pohybovat po chráněném bydlení mimo chodbu a vstup do obytné jednotky. Nelze využívat společné prostory chráněného bydlení. Po budově je zakázáno se volně pohybovat a použít nejkratší cestu k obytné jednotce navštíveného uživatele.
  5. V obytné jednotce je přítomna pouze návštěva a uživatel, který v této jednotce bydlí.
  6. Po každé návštěvě je provedena desinfekce ploch ve společných prostorách, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem s virucidním účinkem včetně výtahu. Uživatel obytné jednotky si provádí desinfekci ve své obytné jednotce sám. Pokud není schopen, je nutné objednat službu, která provede desinfekci obytné jednotky (pracovníci CHB).
  7. U vstupu do budovy je umístěn desinfekční přípravek a je povinností každé návštěvy provést desinfekci rukou před vstupem do další části budovy.

Návštěvy se budou řídit pokyny zaměstnanců CHB.