Pracovník/ce v sociálních službách-pečovatel/ka - terénní

01. 02. 2024
Ředitelka organizace vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
pracovník/ce v sociálních službách-pečovatel/ka terénní (víkendy)
Požadavky na výkon funkce:
  1. zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost
  2. uchazeč musí splňovat podmínku očkování proti virové hepatitidě B. Na uvedené pracoviště může být fyzická osoba zařazena nejdříve po podání druhé dávky očkovací látky (žloutenky) a za předpokladu, že další očkování bude dokončeno v příslušném termínu.
  3. zodpovědné a spolehlivé jednání, dochvilnost, komunikativnost
  4. vzdělání v souladu s § 116 odst. 5  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  5. dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, hodinová mzda 160,- Kč hrubého
  6. víkendové služby
Nástup dle dohody.
 
Životopisy posílejte na adresu:
 
Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace
personální oddělení
Zikova 618/14, Nové Sady
779 00  Olomouc                                                          
e- mail: personalni@sluzbyproseniory.czvedouciPS@sluzbyproseniory.cz
tel. 585 757 089
 
Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováním jeho osobních údajů po dobu výběru nového pracovníka. Po té budou materiály skartovány.
top